Cart 0

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO WOYNOWSKA WWW.WOYNOWSKA.COM

I. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników (dalej również „Dane Osobowe”) w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego www.woynowska.com oraz dostępu do informacji na urządzeniach Użytkowników za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

2. Administratorem strony internetowej www.woynowska.com („Sklep internetowy”) oraz Danych Osobowych jest Katarzyna Woynowska-Szeląg prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Woynowska-Szeląg pod adresem: ul. Mikołaja Kopernika 32 lok. 22, 00-336 Warszawa, NIP: 5841742671, REGON: 364129884 (dane kontaktowe: email; katarzyna@woynowska.com, tel; +48 602 210 386 – opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika operatora) (dalej również „Administrator”).

3. Podstawą prawną Polityki Prywatności jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.) oraz inne mające zastosowanie przepisy prawa.

4. Administrator zachęca do zapoznania się z treścią niniejszej Polityki Prywatności przed przystąpieniem do korzystania z Portalu.

II. Zbiór Danych Osobowych

Zbiór Danych Osobowych Użytkowników Sklepu internetowego został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (nr zgłoszenia ………………………….).

III. Definicje

1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Portalu.

2. Sklep internetowy – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) pod adres: www.woynowska.com

3. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu.

4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników Sklepu internetowego, polegające na umożliwieniu Użytkownikom bezpłatnego zapoznawania się z treścią informacji zawartych na stronach Sklepu internetowego, składania zamówień za pośrednictwem sieci Internet na produkty oferowane przez Sklep internetowy w poszczególnych Sklepach oraz dokonywania ich zakupów przez Internet w Sklepie internetowym.

5. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, tj.: imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia.

IV. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników

1. Przeglądanie stron Sklepu internetowego nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.

2. Użytkownicy Sklepu internetowego pozostają anonimowi tak długo, dopóki sami nie zdecydują inaczej i nie udostępnią swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularzy dostępnych na stronach Sklepu internetowego.

3. Za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronach Sklepu internetowego w celu realizacji zamówień, a także w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy zbierane są następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, kraj zamieszkania, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówień dokonanych w Sklepie internetowym.

4. Dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, kraj zamieszkania, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu, po wyrażeniu dobrowolnej zgody przez Użytkownika, zbierane są i przetwarzane także w celach statystycznych i marketingowych.

5. Wszystkie dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza są wykorzystywane w celu umożliwienia realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy.

6. Każdy Użytkownik, który udostępni swoje dane osobowe ma prawo wglądu do tych danych, ich edycji oraz usuwania.

7. Jedynie Sklep internetowy, pomioty współpracujące ze Sklepem internetowym w zakresie realizacji umowy sprzedaży (np. firmy kurierskie oraz Poczta Polska) oraz podmioty, którym Sklep internetowy powierzył przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu zgodnie z przepisami prawa, mają bezpośredni dostęp do danych osobowych Użytkowników Sklepu internetowego. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieuprawnionym.

8. Zebrane za pośrednictwem Sklepu internetowego dane osobowe mogą zostać przekazane organom wymiaru sprawiedliwości w kraju lub za granicą na ich żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Administrator stosuje techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

V. Pliki Cookies

1. Administrator stosuje pliki typu Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niepożądanego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

2. Pliki Cookies umożliwiają Administratorowi w szczególności lepsze dostosowanie witryny internetowej Portalu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika.

3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer do zapamiętania informacji o

Użytkownikach.

4. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

a) konfiguracji Sklepu internetowego – dostosowania zawartości strony internetowej www.woynowska.com do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu internetowego;

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają

zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu internetowego korzystają ze strony internetowej www.woynowska.com, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

c) umożliwienia logowania się do konta w Sklepie internetowym, monitorowania ruchu Użytkowników Sklepu internetowego, opracowania statystyk korzystania ze Sklepu internetowego.

5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.woynowska.com.

VI. Zmiany Polityki Prywatności i plików Cookies

Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności i plików Cookies będą udostępniane na stronach Sklepu internetowego.

VII. Kontakt

1. Użytkownik Portalu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.

2. Użytkownik Portalu może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.